Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Dienstverlening: alle werkzaamheden van de Expediteur strekkende tot en in verband met de expeditie, ofwel het door de Expediteur ten behoeve van de Opdrachtgever sluiten van vervoerovereenkomsten ter zake Pallets met Vervoerders, dan wel het ten behoeve van de Opdrachtgever maken van een beding in een of meer odanige ervoerovereenkomsten.
1.2. … Manual: de door de Expediteur opgestelde handleiding waarin de Dienstverlening in detail is omgeschreven.
1.3. Logic 4u BV gevestigd te Roermond aan de Produktieweg 1 Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 60096705
1.4. Geadresseerde: de (rechts)persoon aan wie de Pallets door de Vervoerder dienen te worden afgeleverd.
1.5. Inkoopwaarde: de (factuur)waarde van het Pallet toen het in het (economische) bezit van de Opdrachtgever kwam, verminderd met een afschrijving van 10% tot 20% per jaar (afhankelijk van de aard van het Pallet).
1.6. (De) Opdrachtgever: de wederpartij van de Expediteur bij de Overeenkomst.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tot Dienstverlening tussen de Opdrachtgever en de Expediteur